Fundacja TOPR

Nasza propozycja szkoleniowa dla Firm.


Poznaj szczegóły

NASZA PROPOZYCJA: BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW I SZKOLENIA DLA LIDERÓW

Specjalistyczna wiedza z zakresu technik ratowni­czych oraz działań medycznych to tylko część kom­petencji decydująca o efektywności i powodzeniu prowadzonej akcji. Kluczowe okazują się często kompetencje przywódcze, a także umiejętności: pracy w zespole oraz podejmowania decyzji w wa­runkach kryzysowych.
Fundacja Ratownictwa TOPR, w oparciu o ponad 100-letnie doświadczenie TOPR, przygotowała pro­pozycje szkoleniowe dla liderów oraz zespołów po­szukujących inspiracji dotyczącej sposobów efek­tywnego działania w wymagającym i zmiennym śro­dowisku.

W trakcie praktycznych zajęć prowadzonych przez instrukto­rów ratownictwa oraz doświadczonych ratowników, uczest­nicy będą mogli zmierzyć się z odpowiedzią na następujące pytania:

 • Jak lider może radzić sobie z presją sytuacji kryzysowej?
 • Jak zarządzać potencjałem zespołu w kryzysowej lub zmiennej sytuacji?
 • Generał czy coach? – jakie są wady i zalety obu stylów przywództwa w zależności od kontekstu?
 • Jak podejmować decyzje w zmieniających się warun­kach?
 • Co decyduje o efektywnej współpracy w zespole?
 • Jak zapanować nad zespołem złożonym z osób o silnych osobowościach i dużej wiedzy eksperckiej?
 • Jakie cechy/zachowania członków zespołu pozwalają przetrwać kryzysy?
 • Jak zadbać o siebie po działaniach w sytuacji kryzysowej? … i wiele innych.

METODY SZKOLENIOWE

Nasze szkolenia to przede wszystkim praktyka: stawianie czoła wyzwaniom, testowanie nowych umiejętności, mierzenie się z emocjami własnymi i zespołu oraz wyciąganie wniosków do pracy na co dzień. Zwykle nasze programy zawierają takie elementy jak:

 • Inspiracja – jak działa TOPR – studia przypadków np. akcji ratunkowych lub sytuacji kryzysowych.
 • Zadania dla uczestników realizowane w terenie, wymagają­ce sprawnego przywództwa i efektywnej pracy zespołowej.
 • Symulacje sytuacji kryzysowych wraz z analizą podjętych działań.
 • Dyskusje w podgrupach z udziałem ratowników – wymiana doświadczeń i przygotowanie planów rozwoju dla siebie
  i/lub zespołu.
 • Coaching 1:1 z ratownikami – spojrzenie na własne wyzwa­nia z innej perspektywy, poszukiwanie nowych sposobów działania.

Każdy program realizowany z nami posiada swojego „opiekuna merytorycznego” odpowie­dzialnego za:

 • definiowanie oczekiwań i potrzeb uczestników,
 • poznanie specyfiki ich codziennej pracy i wyzwań biznesowych,
 • ustalenie celów szkoleniowych,
 • oraz opracowanie finalnej wersji programu.

Nie wahaj się z nami kontaktować, jeśli chciałbyś przeżyć inspirującą przygodę w Tatrach i jednocześnie wspomóc realizację celów statutowych Fundacji TOPR.

INTEGRACJA I INSPIRACJA

W naszej ofercie znajdziesz m.in. takie programy jak:

 • Jak odpowiednio dobrać sprzęt i co nosić w plecaku, aby wrócić z wyprawy z głową pełną dobrych wspomnień.
 • Planowanie wędrówek, nawigacja w trudnych warunkach pogodowych i terenowych.
 • Bezpieczne poruszanie się w eksponowanym terenie, warsztat z elementami technik wspinaczkowych.
 • Akcja Eksploracja! – podstawy poruszania się w jaskiniach tatrzańskich.
 • Pierwsza pomoc w górach – zasłabnięcia, wypadki, hipotermia, etc – czyli jak zadbać o siebie i innych.

A w sezonie zimowym, dodatkowo:

 • Pierwsze kroki na nartach skiturowych.
 • ABC lawinowe – co to jest i jak tego używać.
 • Biwak i inne sytuacje awaryjne.

Nasz Partner firma: Tatra Trade jest kontynuatorką najstarszej firmy outdo­orowej w Polsce – Alpin Sport Zakopane, powstałej w 1989 roku.

Siedziba Tatra Trade, położona przy rondzie na drodze do Kuźnic, to miejsce, które trwale wpisało się w plan wypraw taternickich i narciarskich jako wypożyczalnia sprzętu i centrum porady eksperckiej.

Razem jesteśmy w stanie wyposażyć każdą grupę w odpowiedni sprzęt i podstawowe umiejętności, a następnie wyruszyć na fajną przygodę w górach pod opieką doświadczonych ratowników TOPR, przewodników, instruktorów wspinaczki i narciarstwa.


TOPR – INSPIRACJA, WIEDZA I PONAD 100-LETNIE DOŚWIADCZENIE.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe powstało w 1909 roku, aby zgodnie ze słowami przysięgi ratowniczej „bez względu na porę roku, dnia i stan pogody” nieść ’ pomoc osobom poszkodowanym na terenie Tatr.

Dzisiaj TOPR jest jedną z najlepiej wyszkolonych i efektywnych służb ratunkowych na świecie. Co roku udziela pomocy ponad 1000 osób, a ponad 300 akcji prowadzi w trud­nym terenie i/lub warunkach pogodowych, z użyciem z specjalistycznego sprzętu.

Zespół TOPR składa się zaledwie z 44 ratowników zawodowych, wspieranych przez wy­szkolonych ratowników ochotników.

Pomimo niewielkiej powierzchni – 175km2, Polskie Tatry posiadają niemal wszystkie wyzwania gór o charakterze alpej­skim, co wymaga od ratowników niezwykle wysokich kompetencji eksperckich związanych z:

 • prowadzeniem działań z powietrza, z użyciem helikoptera,
 • ratownictwem w tatrzańskich ścianach,
 • poruszaniem się w jaskiniach, często z wykorzystaniem technik pirotechnicznych
 • użyciem technik canyoningowych,
 • działaniem w terenie zagrożonym lawinami,
 • ratownictwem podwodnym i prowadzeniem akcji w zalanych korytarzach.

W pozyskiwaniu funduszy na ciągłe doskonalenie umiejętności, rozwój technik ratowniczych, zakup i serwisowanie sprzętu do ratowania życia, TOPR wspiera powołana w 1991 roku Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR.
Fundacja jest organizacją non-profit, prowadzoną przez ratowników, której misją, oprócz rozwoju ratownictwa tatrzańskiego, jest także edukacja na temat bezpie­czeństwa w górach. Współpracuje również z Tatrzańskim Parkiem Narodowym w zakresie ochrony przyrody i rzadkich gatunków zwierząt.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i otrzymać propozycję dopasowaną do Twoich potrzeb szkoleniowych, doświadczenia i kondycji uczestników.
Korzystając z naszych propozycji otrzymujesz najwyższą jakość i doświadczenie.

Ucząc się nowych umiejętności i świetnie się bawiąc pomagasz ratować w Tatrach.

Kontakt:

Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR
ul. Piłsudskiego 63A
34-500 Zakopane
Telefon: 698 603 100
fundacja@topr.pl

Zapisz stronę do PDF