Rada i Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji stanowią:

 1. Robert Kidoń – prezes Zarządu
 2. Daniel Giejbatow – wiceprezes Zarządu
 3. Krzysztof Długopolski – wiceprezes Zarządu

Radę Fundacji stanowią:

 1. Jan Krzysztof
 2. Przemysław Wacyk
 3. Józef Janczy
 4. Maciej Pawlikowski
 5. Sylweriusz Kosiński

Cele Fundacji

Cele Fundacji

 1. rozwój ratownictwa górskiego w Tatrach
 2. wspieranie rozwoju bazy technicznej/obiektów, wyposażenia i sprzętu/ratownictwa tatrzańskiego
 3. pomoc stypendialna na działalność szkoleniową dla ratowników tatrzańskich
 4. wspieranie działalności wydawniczej ratownictwa tatrzańskiego
 5. wspieranie inicjatyw nawiązywania kontaktów z ośrodkami ratownictwa górskiego w kraju i poza granicami oraz innymi służbami ratowniczymi
 6. wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska w Tatrach
 7. wspieranie i finansowanie innej działalności związanej z ratownictwem górskim